Contact Us

Contact Person: Limei Ye / Betty Wu


ADD: No.77 Tangtong Road, Hushu Town, Jiangning, Nanjing, China

TEL: +86 - 25 - 87135597, 87135598

FAX: +86 - 25 - 87135595

Skype: Jasongeng / YieleeMei